webgara
مطالب یافت شده برای :

شاعر زمان بهرام گور

. قلمدان هفت گنبد اینگونه نقاشی قلمدان مشتمل بر ترسیم صحنه های داستان هفت گنبد بهرام گور است كه شاعر بزرگ، حكیم نظامی آنرا در بهرام نامه به رشته نظم كشیده است. در این نقشبندی، ن...
ابن خردادبه: «از زمان پادشاهی فریدون تا زمان بهرام گور...
٬ محمد اقبال لاهوری شاعر پارسی گوی و فرزانه مسلمان پاکستانی وی را پیامبر مردم گرای ایران باستان نامیده است ... بهرام گور زرتشتی خشک سری بوده و نسبت به مسیحیان سخت می گرفته است...
صنعتی شدن، دارای نقش اساسی و مهمی است…بدون تردید، اسلام تمدنی را آفرید که بیش از چهار قرن، بخش اعظم دنیای زمان خود را پوشش داد و تمدن امروز، ثمره دانشی است که تمدن اسلام آن را...
کوردی ایران است بوبراندا: دوره هخامنشی (زمان خشایار شاه) مهندس برزمهر: پهلوان و دلیر مرد ایران در زمان پادشاهی بهرام گور برزویه: طبیب و اندیشمند مخصوص انوشیروان عادل که...
زمان آن آشنایی (سال ۳۸۵) نشان داده شده است. در پایان هم ۴۸ بیتی را که با بهترین انتخاب از لابه لای ۶۰هزار بیت شاهنامه برگزیده و بر چهار ضلع آرامگاه شاعر حک شده، بازنویسی گردیده...
. سروده های وی بزرگترین سند در اثبات زبان و ادبیات کوردی ایران است بوبراندا : دوره هخامنشی (زمان خشایار شاه) مهندس برزمهر : پهلوان و دلير مرد ايران در زمان پادشاهي بهرام گور...
ابن خردادبه: «از زمان پادشاهی فریدون تا زمان بهرام گور آمل پایتخت دنیای مسکون بود». حمدالله مستوفی بنای شهر را به...
خردادبه: «از زمان پادشاهی فریدون تا زمان بهرام گور آمل پایتخت دنیای مسکون بود». حمدالله مستوفی بنای شهر را به طهمورث پادشاه پیشدادی نسبت می‌دهد. شهر آمل یک شهر توریستی و زیبا...
ابن خردادبه: «از زمان پادشاهی فریدون تا زمان بهرام گور آمل پایتخت دنیای مسکون...
مطلبی پیدا نشد
سایر مطالب سایت
0.026
×
Download