webgara
مطالب یافت شده برای :

کسر خدمت بیش از یک سال

در شرایط فعلی امکان استفاده از قوانین کسر خدمت بیش از یک سال وجود ندارد؟
عکس 18589 بازدید - 4 دهه پیش عکس های جدید از احسان علیخانی 18409 بازدید - 4 دهه پیش شرایط کسر خدمت بیش از یک سال رئیس...
18 آذر ماه امسال کسر خدمت ایثارگری صرفا در چارچوب مقررات جدید بوده و سایر مقررات قبلی از جمله بهره مندی متولدین ماقبل سال 1373 از 9 روز کسر خدمت به ازای یک ماه رزمندگی یا آزادگی...
امتیاز جانبازی، رزمندگی و آزادگی آنان به بالاترین امتیاز برسد، برابر ضوابط و فرآیند زیر از کسر خدمت بهره‌مند خواهند گردید: ۱ـ برای تعیین افراد واجد شرایط دارای اولویت برای هر سال
سال، به عنوان اولویت برای بهره مندی از کسر خدمت تعیین شوند، کارت معافیت دریافت نموده و می‌بایست متعهد گردند تا چنانچه ظرف مدت ۵ سال  برای طی آموزش رزم مقدماتی نظامی فراخوان...
در شرایط فعلی امکان استفاده از قوانین کسر خدمت بیش از یک سال وجود ندارد؟
، آزادگی و جانبازی آن ها به بیش از 24 برسد، به میزان این امتیاز، کسر خدمت گرفته و از خدمت وظیفه عمومی معاف می ... مردم نیوز ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ - ۲۱:۰۱ طرح 4 مرحله ای برای مهارت آموزی...
کارشناسان، کسر خدمت به مشمولان متقاضی واجد شرایط داده می‌شود. وی با تأکید دوباره بر اینکه این مقررات در سال جاری نیز اجرا خواهد شد، درباره شرایط اقدام برای بهره‌مندی از این کسر
سال 1373 از 9 روز کسر خدمت به ازای یک ماه رزمندگی یا آزادگی با 1 درصد جانبازی ملغی می گردد. 9 - درخصوص تبصره 2 ماه 33 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که سقف...
. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی افزود: بیش از 150 نفر که برای اکثر آنها گواهی کسر خدمت صادر شده توسط این باندهای جاعل دچار مشکل شده اند و با ابطال اسناد...
مطلبی پیدا نشد
سایر مطالب سایت
0.024
×
Download